Košík 0,00 €

 

 

REKLAMÁCIE

Preto, aby nebolo sporné, kto má zúbožené, hladné a choré zviera na svedomie, spísali sme pre Vás záručné podmienky.

Je naozaj nutné tieto podmienky dodržať, inak reklamácia nebude uznaná.

Slepičářovo záručné podmienky:

Odchovňa, kurín alebo domček pre kačky (jednoducho všetky priestory pre hydinu) musia mať hladké ľahko umývateľné steny aj strop.

Účinnú dezinfekciu všetkých priestorov, v ktorých sa hydina bude pohybovať, vrátane prepravného zariadenia vykonajte pred rozvozom novej hydiny a potom pravidelne každé tri mesiace.

Zaistite karanténu novej hydiny počas 28 dní od zakúpenia, hydina nesmie prísť do styku s inou hydinou a jej výkalmi, aby sa zabránilo prenosu chorôb od starých sliepok na mladé nosnice.

Všetku zakúpenú hydinu je nutné kŕmiť iba krmivami, ktoré zodpovedajú jej druhu a veku.

 Ak spozorujete akékoľvek zmeny v správaní a zmeny v kondícii hydiny, okamžite sa na nás obráťte, popr. tiež na veterinárneho lekára so žiadosťou o vyšetrenie, príp. začatí liečby a nechajte si vystaviť protokol o vyšetrení.

O zmene zdravotného stavu, popr. o výsledkoch vyšetrení, prípadne úhynu hydiny, počtu kusov a po odoslaní vzoriek veterinárnemu ústavu, ihneď nás kontaktujte. Všetko zašlite na e-mail na: objednavky@slepicar.cz alebo na adresu pre odovzdanie reklamovaného tovaru Jihlavská 375, 396 01 Humpolec.

Vo svojom záujme a hlavne záujme svojej novej hydiny dodržiavajte zásady hygieny, odchovu a výkrmu.

Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o nákupe tovaru, preto si ho starostlivo uschovajte, bez riadneho dokladu nebude reklamácii vyhovené.

Ako reklamáciu uplatníte?

Pretože si vážime každého nášho spokojného zákazníka, ponúkame tieto možnosti, ako uhynutú alebo chorú hydinu u nás reklamovať:

Vystavenie zľavového kupónu s neobmedzenou platnosťou. Kupón môžete následne uplatniť pri ďalšej objednávke na našom e-shope.

Dovoz reklamovanej hydiny v celej výške k Vám na dvorček. Najprv je však nutné nám doložiť výsledky vzoriek z veterinárneho ústavu, popr. liečby alebo úhynu hydiny. Dokumenty môžete zasielať elektronicky na objednavky@slepicar.cz alebo poštou na našu adresu.

Možno reklamovať:

  • Hydinu,
  • vrodené vady (poškodená kostra, zobák a ďalšie),
  • pohlavia hydiny,
  • zámena dodaného druhu hydiny.

                           

Záruka na zviera

Zákon myslí v prípade kúpy zvieraťa aj na jeho záruku.

Reklamácia zvieraťa

Ak sa vyskytne u hydiny nejaký zdravotný problém, ktorý nový majiteľ nespôsobil, je najlepšie zaobstarať si u veterinára lekársku správu a až s ňou uplatniť u predávajúceho reklamáciu. Ako nový majiteľ v takom prípade môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo úhradu lekárskych nákladov.

Iné to je, ak zviera počas záručnej doby uhynie. V tom prípade sa ako nešťastný majiteľ musíte obrátiť na špecialistov a nechať urobiť pitvu. Nie každý veterinár je špecialista, takže je najlepšie obrátiť sa rovno na Štátny veterinárny ústav. Pitevnú správu potom priložiť k reklamácii a po Slepičářovi požadovať vrátenie peňazí.

Formuláre na stiahnutie

Dôležité súbory na stiahnutie pre vybavenie Vašej reklamácie alebo odstúpenie od zmluvy nájdete tu:

Odstúpenie od zmluvy
Reklamačný list

Reklamácia tovaru Českou poštou

Vďaka novej možnosti dopravy môže samozrejme tiež nastať situácia, že vy ako zákazník budete chcieť uplatniť reklamáciu na dodaný tovar cez Českú poštu, na ktorú máte iste právo, ak sa domnievate, že tovar nie je v poriadku a je istým spôsobom poškodený. Vznikajú tak dve situácie, ktoré môžu nastať, a to:

  1. PREVZATÁ zásielka - zákazník zásielku od ČP prevzal, teda je tovar už jeho a on sám musí podať na akékoľvek pošte do 2 dní reklamáciu. Je nutné mať so sebou kompletnú zásielku, v pôvodnom obale s nalepeným štítkom a faktúrou. Pracovník pošty spíše so zákazníkom reklamačný protokol a do 30 dní dostane vyjadrenie.
  2. NEPREVZATÁ zásielka -  na zásielke bolo zrejmé, že tovar je poničený alebo poškodený a zásielku neprevzal. Tovar je teda odmietnutý a Česká pošta vracia zásielku späť ako odmietnutú. V tomto prípade je nutné, aby nás zákazník kontaktoval na našom telefónnom čísle 722 679 680 a celú záležitosť s ním vyriešime k jeho spokojnosti, Týka sa to všetkých zásielok na dobierku i tých vopred zaplatených na bankový účet.

 

Novinky a akcie zasielame zdarma

Postup ako prípadne zrušiť odber noviniek nájdete v každom zaslanom e-mailu.